ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ  «ΆΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ» υπέβαλλε πρόταση υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαίας περί τα τέλη του 2013. Ο Πρόεδρος κ.Αστέριος Τάτσης και το ΔΣ του Συλλόγου με ιδιαίτερη χαρά γνωστοποιούν την έγκριση του προγράμματος (GR-12-Ε102-2013-R3) με τίτλο «ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ». Η έγκριση και επιχορήγηση των δράσεων του προγράμματος λήφθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Γουμένισσας, εφόσον οι δράσεις του προγράμματος σχεδιάστηκαν να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο.
Την υποστήριξη του Συλλόγου στην καταγραφή και  υποβολή της πρότασης ανέλαβε η Επιμορφωτική Κιλκίς, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με πολυετή εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα.
           Παρότι όπως προαναφέρθηκε το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο,  η ομάδα συμμετεχόντων θα φροντίσει να προβάλλει τους στόχους και τα αποτελέσματά του περιφερειακά αλλά και ευρωπαϊκά. Στο πλαίσιο που θα υλοποιηθούν οι δράσεις  γίνεται κατανοητό ότι σκοπός είναι να δραστηριοποιηθούν οι νέοι, να λειτουργήσουν ομαδικά, να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες (επιχειρηματικές, οργανωτικές, διαχειριστικές, επικοινωνιακές κ.ά.) Το έναυσμα για την υλοποίηση του σχεδίου δόθηκε στην ομάδα συμμετεχόντων λόγω της οικονομικής κρίσης και ανεργίας που υπάρχει, της ανάγκης για δημιουργία επιχειρήσεων (και μάλιστα καινοτόμων και ανταγωνιστικών) από τους νέους, της αξίας που έχει η επαφή με τις μεγαλύτερες γενιές (διαγενεακή επικοινωνία και συνεργασία), την παράδοση αλλά και με τις τοπικές επιχειρήσεις κ.ά. Μάλιστα το γεγονός ότι μπορούν να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες μέσα από την παράδοση αλλά και ότι υπάρχουν περίφημα τοπικά προϊόντα (όπως είναι το κρασί της Γουμένισσας) θεωρήθηκε χρήσιμο να προβληθούν μέσω του προγράμματος ώστε να δημιουργηθούν ιδέες και τυχόν μελλοντικά νέες συνεργασίες.
           Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες-μέλη του Συλλόγου θα υλοποιήσουν τις εξής δράσεις:
Ø  Ημερίδα πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας για τους σκοπούς, τους στόχους και τα αναμενόμενα προς την τοπική και ευρωπαϊκή κοινωνία αποτελέσματα του σχεδίου καθώς επίσης και το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση.
Ø  Συναντήσεις νεολαίας στο «δεύτερο σπίτι τους» τον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγίου Τρύφων» και συζητήσεις σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής των νέων σε κοινωνικές, πολιτιστικές και επιχειρηματικές δράσεις αλλά και ευκαιρίες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και μη προγράμματα που αφορούν τη νεολαία (π.χ. επιδοτούμενα προγράμματα VOUCHER)
Ø  Υλοποίηση ερευνών σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές για σύγχρονα και παραδοσιακά επαγγέλματα,  αξιολόγηση και προώθηση τοπικών προϊόντων της Γουμένισσας αλλά και της περιοχής Παιονίας με έμφαση στον οίνο
Ø  Εφαρμογή συνεντεύξεων σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας της περιοχής με στόχο των παραδειγματισμό των νέων
Ø  Έκθεση παρουσίασης παραδοσιακών επαγγελμάτων της περιοχής Παιονίας και Ανατολικής Ρωμυλίας
Ø  Επισκέψεις στα αξιόλογα οινοποιεία της Γουμένισσας και συνεντεύξεις από τους αντίστοιχους οινολόγους
Ø  Συμβουλευτική ομάδα νέων
           Εν συντομία τα αποτελέσματα που αναμένονται είναι η κινητοποίηση των νέων, η δημιουργία γνωριμιών και ανάπτυξης συνεργασία των νέων με τις τοπικές επιχειρήσεις,  η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και απόκτηση εμπειρίας σε θέματα τεχνολογίας και χρήση  e- εργαλείων, επαφή των νέων με την τρίτη ηλικία και σύγκριση των επαγγελμάτων αλλά και της ποιότητας της ζωής του παρελθόντος με τη σημερινή, αξιοποίηση ικανοτήτων της νεολαίας, ανάδειξη τοπικών προϊόντων με έμφαση στο περίφημο κρασί της Γουμένισσας, ενημέρωση της νεολαίας και της κοινωνίας γενικότερα.
Αξίζει να αναφερθεί πως οι νέοι που θα συμμετάσχουν θα λάβουν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό YOUTHPASS το οποίο (παρά το ότι δεν μοριοδοτείται) ενισχύει την αξία του βιογραφικού σημειώματος και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο προφίλ του συμμετέχοντα-υποψήφιου εργαζόμενου σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες εφόσον αποδεικνύει την ενεργή συμμετοχή και εμπειρία του ευρωπαίου πολίτη.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γουμένισσας «Άγιος Τρύφων» πολύ σύντομα θα ενημερώσει το κοινό για την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης δραστηριότητας του σχεδίου προσκαλώντας όλους τους πολίτες σε μια εποικοδομητική, νεανική  και σε φιλικό κλίμα  Ημερίδα Πληροφόρησης της Τοπικής Κοινωνίας. Έπεται η συνέχεια…